Pirkimo – pardavimo taisyklės

1.        PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1.1.     saulytesvarlytes.lt – tai e-prekyvietė, kur galima įsigyti iš anksto nuaustų arba individualiai audžiamų gaminių iš Simonos Rainienės, kurios individualios veiklos kodas 908300, adresas Pikutiškių g. 30, Vilnius.

1.2.     Sutartis – Prekių pirkimo – pardavimo sutartis, kuri laikoma sudaryta Pirkėjui atlikus mokėjimą ir gavus užsakymo patvirtinimo pranešimą Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu.

1.3.     Pirkėjas – veiksnus fizinis (asmuo sulaukęs pilnametystės ir kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka arba nepilnametis nuo 14 iki 18 metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus atvejus, kai jis / ji savarankiškai disponuoja savo pajamomis) arba juridinis asmuo bei šių asmenų įgalioti atstovai.