Pirkimo – pardavimo taisyklės

1.        PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1.1.     saulytesvarlytes.lt – tai e-prekyvietė, kur galima įsigyti iš anksto nuaustų arba individualiai audžiamų gaminių iš Simonos Rainienės, kurios individualios veiklos kodas 908300, adresas Pikutiškių g. 30, Vilnius.

1.2.     Sutartis – Prekių pirkimo – pardavimo sutartis, kuri laikoma sudaryta Pirkėjui atlikus mokėjimą ir gavus užsakymo patvirtinimo pranešimą Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu.

1.3.     Pirkėjas – veiksnus fizinis (asmuo sulaukęs pilnametystės ir kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka arba nepilnametis nuo 14 iki 18 metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus atvejus, kai jis / ji savarankiškai disponuoja savo pajamomis) arba juridinis asmuo bei šių asmenų įgalioti atstovai.

1.4.     Pardavėjas – Simona Rainienė, veikianti pagal individualios veiklos pažymą Nr. 908300, adresu Pikutiškių g. 30, Vilnius.

1.5.     Prekė – jau sukurtas ar pagamintas gaminys iš rankomis austos juostos ar pati austa juosta, kurį Pardavėjas eksponuoja www.saulytesvarlytes.lt arba šio gaminio pavyzdys, jeigu jis yra kuriamas ar gaminamas pagal individualų užsakymą.

1.6.     Užsakymas – Prekių užsakymas, kuriame yra nurodomos Pirkėjo pageidaujamos įsigyti prekės iš Pardavėjo.

1.7.     Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas drauge.

1.8.     Taisyklės – šis dokumentas, kuris nustato Prekių pirkimo – pardavimo taisykles ir kurios yra taikomos kiekvienam Pirkėjo apsipirkimui e-prekyvietėje www.saulytesvarlytes.lt, t.y. sudaromai Sutarčiai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo.

1.9.     Privatumo politika – dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės.

 2.        BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1.     Prieš atlikdamas mokėjimą, t. y. sudarydamas Prekių pirkimo – pardavimo sutartį, Pirkėjas:

2.1.1.  patvirtina Taisykles pažymėjęs varnelę prie teiginio „Susipažinau ir sutinku su Prekių pirkimo – pardavimo taisyklėmis“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, Prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, Prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos sąlygos.

2.1.2.  patvirtinta savo sutikimą su Privatumo politika pažymėjęs varnelę prie teiginio „Susipažinau ir sutinku su Privatumo politika“. Šie Asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis www.saulytesvarlytes.lt Privatumo politika.

2.2.     Esant būtinybei ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, www.saulytesvarytes.lt turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles bei Privatumo politiką. Naujausia redakcija ir jos data skelbiama puslapyje www.saulytesvarlytes.lt.

2.3.     Jeigu Užsakymo vykdymo ar kitais klausimais Pirkėjas kreipiasi į Pardavėją jo nurodytu el. paštu, už visą pateiktą asmeninę informaciją atsako pats Pirkėjas.

 3.        PREKIŲ UŽSAKYMAS IR UŽSAKYMO PATVIRTINIMAS

3.1.     Pirkėjas, užsisakydamas Prekes, atitinkamuose www.saulytesvarlytes.lt informacijos laukuose privalo nurodyti būtinus duomenis tinkamam Prekių Užsakymui įvykdyti.

3.2.     Kai Pirkėjas įvykdo visus su užsakymu susijusius žingsnius ir patvirtina savo Užsakymą atlikdamas mokėjimą, laikoma, kad buvo sudaryta Sutartis. Apie Sutarties sudarymą – Užsakymo patvirtinimą Pirkėjas yra informuojamas nurodytu el. paštu.

3.3.     Kiekvienas Pirkėjo Užsakymas yra saugomas www.saulytesvarlytes.lt duomenų bazėje.

4.        UŽSAKYMO PARUOŠIMAS IR PRISTATYMAS

4.1.        Jeigu Pirkėjo Užsakymą sudaro skirtingos Prekės gali skirtis Užsakymų paruošimo laikas:

4.1.1.  Jeigu Prekė yra Pardavėjo sandėlyje, jos paruošimas ir perdavimas siuntimui (paštomatu ar kurjeriu) įprastai užtrunka iki 3 (trijų) darbo dienų. Jeigu prekės nėra nuaustos - gali tekti palaukti, kol bus nuausta iki 2-3 savaičių. Audimo trukmė priklauso nuo turimų užsakymų kiekio. jeigu reikia labai skubiai - susisiekime Messenger arba el.pašto pagalba. Jeigu tik turėsiu galimybę nuausti greičiau - tikrai tai padarysiu.

4.1.2.  Jeigu Prekė gaminama pagal individualų Pirkėjo užsakymą, pagaminimo terminas gali trukti apie 2-3 savaites, tikslesnė informacija skelbiama www.saulytesvarlytes.lt puslapyje arba prie Prekės aprašymo arba susirašius individualiai.

4.2.     Užsakytos Prekės Pirkėjui gali būti pristatytos skirtingu laiku ir skirtingais pristatymo būdais.

4.3.     Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslų pristatymo adresą ir gavėjo kontaktinę informaciją, jeigu ji skiriasi nuo Pirkėjo kontaktinės informacijos.

4.4.   Apie Prekių pristatymą jūsų nurodytu adresu ar atsiėmimą artimiausiame paštomate jus informuos kurjeris skambučiu arba SMS žinute.

 5.        PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

5.1.     Pirkėjas turi teisę grąžinti Prekes ir atgauti sumokėtus pinigus nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų, išskyrus Prekes ar atvejus, kurie patenka į LR Civilinio kodekso 6.228 (10) str. numatytas išimtis. (pvz.: pagal individualų Pirkėjo užsakymą pagamintos prekės). Jokios individualiai austos prekės negali būti grąžinamos.

5.2.      Norėdamas grąžinti Prekę, Pirkėjas raštiškai apie tai informuoja Pardavėją el. paštu – simona.rainiene@gmail.com.

5.4.     Grąžinama prekė turi būti nenaudota ir nepraradusi prekinės išvaizdos, t. y. apžiūrėta tik tiek, kiek tai būtų galima padaryti fizinėje parduotuvėje.

5.5.     Grąžinti Prekes Pirkėjas gali per kurjerius arba tiesiogiai Pardavėjui jo nurodytu adresu. Jeigu prekė grąžinama per kurjerius, ji turi būti tinkamai supakuota, kad nebūtų pažeista siuntimo metu. Pirkėjas turi informuoti Pardavėją el. paštu – simona.rainiene@gmail.com apie grąžinamos Prekės išsiuntimą nurodydamas siuntos sekimo numerį.

5.6.     Pardavėjas, turi teisę negrąžinti pinigų už Prekes, kurios buvo grąžintos su trūkumais, atsiradusiais dėl Pirkėjo kaltės (pvz. Pirkėjas išsiuntė netinkamai supakuotą Prekę, buvo nurodytas netinkamas adresas, Prekė buvo prarasta ar sugadinta grąžinimo Pardavėjui metu), ar Prekė buvo dėvėta.

 6.        KOMUNIKACIJA

6.1.     Visa komunikacija vykdoma Pardavėjo nurodytais kontaktais bei užklausų pateikimo forma.

7.        BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1.     Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir jų kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

7.2.     Nesutarimai, kilę tarp dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.